Some message for mobile if needed.
Fundacja W788
wyprawa

Bartłomiej Sobecki


2024|06|21 PIĄTEK g~20:00


Wydarzenie w ramach projektu Zachwyt. W praktyce indywidualnej i doświadczeniu zbiorowym.
Wyprawę poprowadzi Bartłomiej Sobecki, który od 13 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Przez 6 lat jako terapeuta w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest współzałożycielem pierwszego w województwie Przedszkola Leśnego w którym uczy do dziś. Specjalista: edukacji i animacji przyrodniczej, survivalu, bezpieczeństwa w lesie i dzikiej kuchni. Współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacją Kreatywnej Edukacji, Wyjść z Cienia, szkołami i przedszkolami z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Od lat prowadzi zajęcia w terenie pomagające odkryć piękno otaczającego nas świata. Prywatnie jest ojcem szóstki dzieci, z którymi praktykujemy nauczanie domowe. Jego pasją jest dzika przyroda, kontakt z naturą i opowiadanie o niej całej reszcie świata, gotowanie i tworzenie oraz polska kultura ludowa, szczególnie ta muzyczna.

Wieczorna wyprawa w krainę magicznej i dzikiej przyrody będzie czasem rozwijania zainteresowań przyrodą, zaglądania do legend słowiańskich i dobrej zabawy w kameralnym gronie. Nasz przewodnik- Bartek Sobecki sam będąc ekspertem zafascynowanym przyrodą potrafi pokazać jej niezwykłość, zaskoczyć ciekawostkami i zachęcić do niezapomnianych doświadczeń w terenie. Zachęcamy do udziału dorosłych, młodzież i dzieci pod opieką rodziców do niezwykłej wyprawy.

Udział w wydarzeniu jest darmowy.
Bartłomiej Sobecki