Some message for mobile if needed.
Fundacja W788
koncert muzyki klasycznej

Karolina Podorska & Antoni Majewski


2022|09|20 WTOREK g~18:00


Karolina Podorska


Skrzypaczka, absolwentka Hochschule fur Musik Carl Maria von Weber Dresden oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Laureatka wielu konkursów zarówno jako solistka, jak i kameralistka.

Antoni Majewski


Wiolonczelista, absolwent Hochschule fur Musik Carl Maria von Weber Dresden. Laureat licznych konkursów wiolonczelowych, wielokrotny stypendysta.

Program:
K. Penderecki - Divertimento na wiolonczelę solo
J.S. Bach - Sonata na skrzypce solo nr 2 (cz. I Grave)
N. Paganini – Kaprys nr 24
J.S. Bach – Inwencje dwugłosowe
M. Ravel – sonata na skrzypce i wiolonczelę
J. Harvolsen - Passacaglia
Karolina Podorska & Antoni Majewski