Some message for mobile if needed.
Fundacja W788
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2021

Znikając nad Wisłą - pobyt rezydencyjny


2021|04|30


Galeria Labirynt wraz z Fundacją W788, zaprasza osoby zajmujące się szeroko rozumianą twórczością do pobytu nad Wisłą, przy jej 788 kilometrze.

Rezydencja dla 3 artystów/artystek będzie miała miejsce w miejscowości Kozielec (koło Bydgoszczy), w której od 12 lat mieszka Ela Jabłońska wraz z rodziną. Nieopodal jej domu powstał niewielki domek przeznaczony dla twórczyń i twórców, którzy w trakcie tygodniowej rezydencji mogą podjąć próbę zniknięcia, rozpłynięcia się w nadwiślańskim krajobrazie, pracując nad swoimi projektami i prowadząc działania terenowe „w” i „wobec” miejsca. Warunkiem udziału w proponowanej sytuacji jest przygotowanie prezentacji swojej twórczości w formie wizualnej będącej krótkim filmem (do 5 minut) lub pokazem slajdów (do 3 minut) i przesłanie linku z adresem dostępu do materiału wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i mailem na adres fundacja@w788.pl oraz z akceptacją reguł dotyczących miejsca.

W ramach rezydencji możliwe jest przynajmniej jedno publiczne wydarzenie dedykowane lokalnej społeczności, które może przybrać dowolną formę, od otwartego spotkania czy projekcji, przez poprowadzenie warsztatu po bardziej nieformalne wydarzenia, takie jak na przykład wspólny posiłek.

Aplikacje można wysyłać do 30 kwietnia 2021 roku. Każdy z uczestników otrzymuje do dyspozycji niezależną przestrzeń mieszkalno-pracownianą oraz jednorazowe stypendium w kwocie 1500 zł brutto.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane 3 osoby, które zaprosimy w miesiącach letnich na jednotygodniowy pobyt w Kozielcu. Dokładny termin wizyty będzie ustalany indywidualnie. Wyniki rezydencji zostaną ogłoszone nie później niż do 15 maja 2021 roku.

Osoby, które gościliśmy w ciągu dwóch lat naszej działalności to: Małgorzata Goliszewska, Antonina Nowacka, Mikołaj Szpaczyński – we współpracy ze szczecińską Galerią TRAFO Trafostacja Sztuki w roku 2019 oraz Pamela Leończyk, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Krzysztof Arszyn Topolski – we współpracy z gdańskim CSW Łaźnia w roku 2020.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie krótkiej prezentacji swojej twórczości w formie wizualnej, film do 5 minut lub pokaz slajdów (do 3 minut). Prosimy o dołączenie cv z danymi teleadresowymi.

Adres do korespondencji: fundacja@w788.pl

Zgłoszenia można wysyłać do 30 kwietnia 2021

Zaproszeni artyści i artystki otrzymają:

- niezależną przestrzeń do pracy i mieszkania,

- grant w wysokości 1500 zł brutto – obejmujący koszty dojazdu, utrzymania, ubezpieczenia oraz materiały niezbędne do realizacji projektu. Ewentualny transport powrotny swoich prac artysta musi opłacić we własnym zakresie.