Some message for mobile if needed.
Fundacja W788
Ćwiczenia z permakultury

Anna Nacher & Marek Styczyński


2020|02|29 SOBOTA g~17:00


Zapraszamy na spotkanie z naszymi przyjaciółmi, którzy od lat zajmują się tym wszystkim co nas niezwykle interesuje: permakulturą, etnobotaniką, eksperymentalną muzyką elektroakustyczną i nową muzyką rytualną. Wszystkie te aktywności doskonale opisują i wspaniale o nich opowiadają, korzystając ze swojej ogromnej wiedzy i zaplecza naukowego.
Anna Nacher jest zawodowo związana z Instytutem Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast Marek Styczyński jest ekspertem w dziedzinie ekologii terenów górskich.

Od roku 2014 prowadzą Ośrodek Praktyk Bioregionalnych BIOTOP Lechnica na słowackim Zamagurzu gdzie prowadzą spotkania, warsztaty, wykłady w oparciu o własne doświadczenie i wieloletnią pracę „przy gruncie”.

O szerokim kontekscie „cichej rewolucji” jak nazywana jest permakultura, Anna Nacher napisala w artykule pt. Obserwuj, reaguj, odkrywaj: permakultura przeciw agrologistyce, który ukazał się w piśmie Prace Kulturoznawcze, w numerze – Kultura Misji. Poniżej przytaczamy krótki fragment tekstu:
Choć na początku była to praktyka projektowania przede wszystkim trwałych i zrównoważonych agroekosystemów, w których rola człowieka była rozumiana jako partnerska wobec przyrody i których podstawą była przede wszystkim dogłębna obserwacja procesów i cykli naturalnych, to dzisiaj myślenie permakulturowe wykracza daleko poza praktyki ogrodnicze czy rolnicze.

Wydaje się, że umożliwiają to przede wszystkim bardzo spójne zasady etyczne, nastawione głównie na dbałość o utrzymanie bogatych systemów opartych na wzajemnych powiązaniach. Trzeba bowiem pamiętać, że jądrem każdego kursu projektowania permakulturowego jest właśnie podłoże etyczne z niego wyni- kają bardzo konkretne rozwiązania do zastosowania w uprawie ziemi, lecz także w innych obszarach życia zawodowego, emocjonalnego czy rodzinnego. Sednem są tu trzy główne zasady: dbałość o ziemię (earthcare), dbałość o ludzi (people- care) oraz troska o równy podział (fair shares).

www.etnobotanicznie.pl
www.biotoplechnica.eu