Some message for mobile if needed.
Fundacja W788

Realizowany we współpracy z instytucjami kultury program rezydencyjny podlega corocznej weryfikacji. Zależy nam na stworzeniu miejsca dedykowanego artystkom i artystom, twórczyniom i twórcom, a także publiczności, która jest zainteresowana szeroko rozumianą sztuką współczesną. Odbiorcy i odbiorczynie proponowanych przez nas działań to zarówno społeczność lokalna jak i osoby docierające do nas z Bydgoszczy. Celem naszych działań jest poszerzania pola odbioru, stwarzanie możliwości spotkania i wymiany indywidualnych zasobów każdej z zaproszonych osób, bez względu na jej faktyczną rolę w tym procesie.

Czas trwania pobytów rezydencyjnych jest kwestią ustalaną każdorazowo z osobami uczestniczącymi w programie, jednak nie może być krótszy niż siedem dni. Zazwyczaj jest zakończony kameralnym spotkaniem z publicznością.

Do tej pory udało nam się zrealizować dwa cykle pobytów rezydencyjnych. Pierwszy zrealizowany z Trafostacją Sztuki w Szczecinie w ramach indywidualnej wystawy Elżbiety Jabłońskiej w roku 2019. Po rozstrzygnięciu open call’a, w którym wzięło udział ponad 30 osób, zaprosiliśmy do nas na pobyty rezydencyjne Gosię Goliszewską, Mikołaja Szpaczyńskiego i Antoninę Nowacką. Drugi, zrealizowany w rok 2020, przy okazji współpracy z CSW Łaźnia w Gdańsku. W wyniku otwartego konkursu na aplikacje rezydencyjne, przy ponad czterdziestu osobach zgłaszających swój akces, Kozielec odwiedzili : Krysia Jędrzejewska Szmek, Krzysztof Topolski i Pamela Leończyk.

W roku 2021 współpracowaliśmy z galerią Labirynt z Lublina, czego efektem były rezydencje Jakuba Trzcińskiego, Barbary Gryki i Jaśminy Wójcik.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś umówić się indywidualnie na rezydencję u nas, pisz na adres: rezydencje@w788.pl